Drogi articles

Usługi transportowe

Usługi transportowe Autorem artykułu jest matyjasz Coroczny i gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi transportu międzynarodowego sprawia, że powstaje coraz więcej firm przyjmujących tego typu zlecenia. Świadczą one swoje usługi zarówno dla innych przedsiębiorców, jak i dla osób prywatnych. W celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów, a jednocześnie dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłki, posiadają także sprawdzoną i profesjonalną bazę podwykonawców.…

Transport napędza PKB

Transport napędza PKB Autorem artykułu jest Miron Kłosek Nie ulega wątpliwości, że transport ma duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju. W państwach, w których dynamicznie rozwija się transport krajowy i transport międzynarodowy zauważalny jest wyraźny wzrost produktu krajowego brutto… Nie ulega wątpliwości, że transport ma duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju.…

W skrócie o transporcie morskim

W skrócie o transporcie morskim Autorem artykułu jest leonidas kromek Transport morski obsługuje przede wszystkim przewozy ładunków masowych w wymianie międzynarodowej. Często jest też wykorzystywany do obsługi przewozów regionalnych, zwłaszcza w krajach, których aktywność gospodarcza koncentruje się wzdłuż rozległej strefy brzegowej.…

Zadania i definicja spedytora

Zadania i definicja spedytora Autorem artykułu jest leonidas kromek Jakie są główne zadania oraz definicja działalności spedytora?. Wyjaśnienie w poniższym artykule. W ramach wykonywanej przez spedytora działalności wzyóżniamy następujące zadania : a) wysłanie przesyłkib) jej odbiór c) dokonanie innych usług związanych z przewozem przesyłkiB- Zakres usług spedycyjnych obejmuje także wszystko co jest związane z przewozem przesyłki z wyjątkiem samego przewozu.C- Typowymi usługami świadczonymi przez spedytora są:a) poradnictwo spedycyjne b) zorganizowanie dostawy towaru do miejsca załadunku na główny środek transportuc) zawieranie umów z przewoźnikami oraz innymi przedsiębiorstwami biorącymi udział w usłudze przemieszczanie ładunku, zlecając im wykonanie koniecznych usługd) sporządzanie i kompletowanie dokumentówe) na zlecenie zleceniodawcy ubezpieczanie towarówf) organizowanie odprawy celnejg) monitorowanie spraw związanych z załadunkiem, przeładunkiem i przewozem towarówh) opracowanie koncepcji przewozu w odniesieniu do towarów specjalnychi) zabezpieczenie interesów zleceniodawcy w przypadku uszkodzeń lub ubytku towaruj) utrzymanie kontaktu z dostawcą/ eksporterem zagranicznym w celu ustalenie gotowości towaru do wysyłki i zorganizowanie jego odbioruk) regulowanie należności z tytułu kosztów przewozul) udział w realizacji bankowego inkasa dokumentowego Definicja osoby spedytora jest następująca – jest to osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem w imieniu własnym bądź dającego zlecenie na jego rachunek podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki a także innych czynności związanych z jej przemieszczaniem.…
Top