Author Archives: przewozenie.pl

Kurczący się rynek transportowy

Kurczący się rynek transportowy Autorem artykułu jest Piotr Wyciślok Jak się szacuje branżą, którą najbardziej dotknie kryzys jest transport. Jak bronic się przed kłopotami. Gdzie szukać wyjścia? Czy cięcie kosztów to najlepsza metoda? Na takie pytania stara się odpowiedzieć każdy manager firm transportowych.…

Przewóz roślin

Jeśli rośliny przywożone są z kraju trzeciego z zamiarem pozostawienia ich na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz towarów w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.…

Autobusy z napędem BAE Systems najlepsze w badaniu NREL

GOLDEN, Kolorado — Jak wykazały dwunastomiesięczne badania nad nowojorskimi autobusami – hybrydowymi, zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (CNG) i olejem napędowym – hybrydowe spalinowo-elektryczne (diesel-electric) autobusy Orion VII są najbardziej ekonomiczne pod względem spalania, a koszty ich utrzymania okazały się najniższe. Jednostkę napędową HybriDrive® do autobusów Orion VII dostarcza firma BAE Systems.…

Mienie przesiedleńcze

Mienie przesiedleńcze Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Z dniem przystąpienia do UE Polska została bowiem objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych.…

Przewóz zabytków

Przewóz zabytków Poszczególne państwa chronią swoje dziedzictwo kulturowe, dlatego przewóz zabytków jest ograniczany przepisami prawa. Do przewozu zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Należy jednak taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną, jeśli jest to przywóz z kraju trzeciego.…
Top