Przemieszczanie produktów

Przemieszczanie produktów

Autorem artykułu jest leonidas kromek

Dystrybucja – przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybu…
Dystrybucja – przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Osiągnięcie wysokiej jakości dystrybucji zależy od:

– rozpoznania potrzeb i wymagań każdego rodzaju nabywców,
– przewidywania wysokości popytu,
– krótkiego okresu wprowadzania produktu na rynek i szybkiego osiągania fazy wzrostu sprzedaży,
– szybkiego realizowania zamówień klientów,
– doboru sprawnych i efektywnych kanałów dystrybucji.

We współczesnej gospodarce, większość producentów nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio użytkownikom. Samo wytworzenie produktów ( nawet najlepszej jakości ) nie będzie nigdy źródłem sukcesu, towar musi odbyć „ drogę „ do nabywcy.

Wyróżniamy drogi – odległości:

– przestrzenna – dany produkt przy użyciu różnych środków transportu trafia do miejsca w którym jest zapotrzebowanie czyli klient, który zamierza go kupić.
– czasowa – wynika z faktu istnienia różnic między czasem wytworzenia a czasem nabycia przez konsumenta.
– asortymentowa – umożliwia klientowi wybór danego produktu pochodzących od różnych producentów.
– ilościowy wymiar odległości – wytwarzany produkt jest masowo, który jest odsprzedawany do handlowców hurtowych Ci z kolei odsprzedają sprzedawcom detalicznym, którzy zaspakajają potrzeby nabywców w ilościach zgodnych z oczekiwaniami.
Wszystko o branży transport morski,transport samochodowy ,transport lotniczy, spedycja,logistyka, magazynowanie znajdziecie na stronach portal logistyczny easylogistyka, gdzie ponadto do waszej dyspozycji pozostanie bezpłatna giełda transportowa, forum logistyczne , forum transportowe, baza firmy transportowe , firmy logistyczne i firmy spedycyjne.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Authors

Related posts

Top